Artikel slideshow

In de wereld verbruiken mensen veel energie en stoten we veel gassen uit, we willen namelijk allemaal kunnen auto rijden en onze telefoon op kunnen laden. helaas gaat dit ten kosten van onze mooie wereld. In Nederland verbruiken wij dan ook heel veel energie en stoten ook heel veel gassen uit. In Nederland hebben we de volgende soorten vervuiling:

  • Luchtvervuiling: je merkt er maar weinig van, maar er zitten hoge concentraties vervuilde stoffen in de lucht. Zo hoog zelfs, dat het ruim boven de normen van een gezonde lucht zit. Je ziet er alleen vrij weinig van waardoor mensen denken dat het niet heel ernstig is, terwijl het er juist het tegenovergestelde van is. In de lucht zitten ontzettend veel verschillende stoffen, waarvan een heel groot deel schadelijke stoffen zijn, die ook heel gevaarlijk voor je lichaam en gezondheid kunnen zijn. Vooral stoffen die vrijkomen bij verbranding in motoren zijn heel schadelijk. In Nederland zijn er eisen waaraan de luchtkwaliteit moet voldoen. Sommige stoffen overschrijden deze grenzen nogal, zoals fijnstof en stikstofdioxide. deze stoffen komen dan ook het meeste voor in de lucht. Fijnstof bestaat uit verschillende vaste stoffen die in de lucht zitten. De afkorting voor deze sof is PM wat staat voor particulate matter. binnen de categorie fijnstof heb je allemaal verschillende groottes, maar als een fijnstof heel erg klein is, noem je het een ultrafijnstof. Die hele kleine stoffen kunnen natuurlijk zo je lichaam binnendringen en je lichaam aantasten, wat heel erg schadelijk is voor je gezondheid. En we hebben stikstofdioxide. Stikstofdioxide komt vrij bij verbranding, dus vooral als het warm is komt er meer stikstofdioxide vrij. Of bij het draaien van een auto. Stikstofdioxide is niet heel goed voor je, misschien beter gezegd, zelfs heel slecht voor je, het zorgt namelijk voor een kortere levensverwachting.

  • Bodemvervuiling: Dit is ook een vervuiling die je niet heel snel kan zien, het is namelijk een soort vervuiling onder de grond. Dus de grond waar je nu misschien wel op staat is waarschijnlijk vervuild, er zijn namelijk ongeveer 250.000 plekken in Nederland waar de grond vervuild is. De stoffen die meestal de bodem vervuilen zijn zware metalen, olie, dioxinen, bestrijdingsmiddelen en asbest. Asbest zit soms ook onder daken van huizen en is ook heel schadelijk voor je lichaam en gezondheid. Eigenlijk kan bijna alles hier op de wereld de bodem vervuilen, maar de mensen die het toch wel heel bont maken en toch wel heel ver door gaan met onze grond vervuilen zijn vooral chemische wasserijen en tankstations. Vaak bij boerderijen is de grond vervuild. Dat komt doordat de boeren eerst bestrijdingsmiddelen gebruiken, nu is dat verboden maar het blijft toch in de grond zitten. dat is ook het vervelende aan vervuiling, het gaat zo makkelijk, maar het is zo moeilijk om het weer weg te halen.

  • Zeevervuiling: Deze vervuiling ken je misschien wel. Stel je voor, je loopt langs het strand en je hebt je kleine plastic bekertje in je hand. Je ziet nergens een prullenbak maar je wilt hem toch wel graag weggooien, want het wordt irritant. Wat zouden de meeste mensen doen? Inderdaad, heel veel mensen zouden hem in de zee gooien. Dit is maar een voorbeeld, maar ook dit is al zeevervuiling. er zijn meerdere manieren van zeevervuiling namelijk: - door middel van giftige stoffen. Dit gebeurd heel veel aan de kust waar de mens iets aan kan doen. Olie is een van de grootste boosdoeners, het is namelijk ook giftig voor dieren die in het water leven. Als het te lang in het water zit kan het de dieren en planten daar aantasten, zelfs bij lage concentraties al. Dit is helaas niet de enige stof die in de zee zitten, het zijn er nog veel meer. - door middel van zeeafval. Zoals je net in het begin van dit stukje hebt gelezen gooien mensen wel eens een plastic bekertje of iets anders in het water of in de zee. dit Afval kan soms nog maanden of zelfs jaren in de zee drijven en hopen zich soms op, bij plekken waar verschillende zeestromen bij elkaar komen. Sommige dieren denken ook dat bijvoorbeeld een klein plastic zakje een kwal is en willen het eten, alleen lukt dat niet omdat e dat niet kunnen doorslikken en uiteindelijk stikken. Dit is dus heel vervelend. In de afgelopen tientallen jaren zijn er ruim 44.000 dieren het slachtoffer geworden van zeeafval. Dit probleem is heel groot en moeilijk op te lossen.                                                                                                                                                                       

Van 30 november tot 12 december 2015 is er in Parijs een nieuwe klimaatconferentie gehouden: de klimaatconferentie in Parijs. Hier deden 186 landen, waaronder alle landen van de EU aan mee. Na het instemmen van alle landen heeft dit verdrag tot de volgende gevolgen geleid:

  • Een nieuw bindend contract voor een klimaatovereenkomst.

  • De opwarming van de aarde moet worden teruggedrongen tot een maximum van 2 graden Celsius. met als streven 1,5 graden Celsius.

Op 4 november 2016 is het klimaatverdrag in zijn werking gegaan.

Ook hebben wij met z'n allen de volgende doelstellingen voor 2050:

  • Het EU-pad naar een reductie van 80 tot 95 procent uitstoot toewerken.

Hier vindt u alle foto's van Rijnenburg

 

ZONNEPANELEN:

zonnepanelen bestaan uit een verzameling van zonnecellen, die het licht opvangen en dit omzetten naar elektrische energie. Die energie kun je daarna dan weer steken in het laten werken van je televisie. Zonnepanelen bieden natuurlijk voor- en nadelen waardoor het handig is, als je erover nadenkt om zonnepanelen te nemen, deze goed door te nemen. Anders krijg je later misschien spijt en dat willen we nooit. Een groot voordeel van zonnepanelen hebben is natuurlijk dat je groen stroom opwekt, wat goed is voor het milieu en je bespaart er geld mee, als je meer opwekt dan dat je verbruikt natuurlijk. Maar aan de andere kant, is het een minder mooi aanzicht op het huis en wordt je huis er minder mooi van, vinden de meeste mensen. Nog een nadeel is dat je een grote investering moet kunnen betalen, wil je überhaupt zonnepanelen kunnen krijgen. Zonnepanelen zijn namelijk best wel duur, dus als je niet heel veel geld hebt kun je het eigenlijk wel vergeten. Ook is het lastig als je bijvoorbeeld in het bos woont en je dus eigenlijk in de schaduw valt, dan zou ik het ook niet doen en misschien eerder voor een windboom gaan bijvoorbeeld. De kosten van zonnepanelen verschillen sterk in de grootte van het systeem dat je wilt gebruiken. De grootte van het systeem kun je uitdrukken in het aantal zonnepanelen, maar het is gebruikelijker om dat te doen in het maximale vermogen, Wattpiek (Wp). Je kan kiezen tussen verschillende soorten systemen zoals monokristallijn of polykristallijn. Monokristallijn is iets duurder maar het rendement is dan ook zienbaar hoger en het verdient het uitgegeven geld dan ook sneller terug. De kosten van zonnepanelen lopen op vanaf ongeveer 1.800 euro voor een systeem met 1.000 Wp, tot een systeem van 4.000 Wp, die 5.400 euro kost.    

 

 

WINDTURBINES:

Windturbines bestaan uit een mast, fundering, een gondel, een aandrijfas, een tandwielkast, een generator, een rotor, kruimotoren en wieken. De eerste windturbines hadden twee wieken en werden begin jaren 80' geplaatst. Deze windturbines hadden een vermogen van 85 kW. Tegenwoordig is het gemiddelde vermogen vaneen Nederlandse windturbine ongeveer 1 MW, wat hetzelfde staat als 1.000 kW. Ook bestaan er windturbines van 3 MW en er bestaan zelfs ook windturbines van 8 MW! Er zijn alleen wel een paar nadelen van windmolens, namelijk:

1. De wind draait niet elke dag, dus als er niet genoeg wind is, en er is veel wind nodig, is er ook geen energie

2. Veel dieren vliegen er tegen aan, dus de dieren kunnen niet meer overal vrij vliegen.

3. Het kost de overheid, of de burgers veel geld.

4. Omdat de windturbines zo groot zijn en veel kabaal maken, hebben omwonenden veel last van slagschaduw en geluidshinder.

 

Wat

Dit is de website van Jennifer de Jong en Merel Smakman.

Wat

Met deze site laten wij jullie zien wat de grootste vervuilers in Nederland zijn en hoe wij dat zouden oplossen.

Waarom

Dit is een opdracht voor school waarbij we naar de klimaattop van Parijs moesten kijken en moesten opzoeken wat er nu eigenlijk mis gaat met het milieu, wij moesten daar natuurlijk een oplossing voor verzinnen.

Waar

Hier boven hebben wij verschillende tabbladen met natuurlijk ook verschillende onderwerpen. Vergeet aan het einde natuurlijk niet de poll in te vullen :)